26.10.2012. e-Skills Manifesto si një rezultat i fushatës së dytë të e-Skills Week, prezanton një tërësi këndvështrimesh mbi mënyrën sesi duhet të adresohet çështja e deficiteve në njohuritë ICT në ditët e sotshme në Europë. Ky është edicioni i dytë i manifestit, i koordinuar nga DIGITALEUROPE dhe European Schoolnet. AITA u përfshi si aktor mbështetës i projektit e-Skills Week në Shqipëri dhe ka kënaqësinë të ndajë me publikun shqiptar rezultatin e rëndësishëm të këtij projekti. e-Skills Manifesto