30.03.2012. AITA nderoi Prof.Dr. Eqerem Arkaxhiu në Dhomën e të Nderuarve (Albanian IT Hall of Fame) – një institucion i ri brenda AITA, si shenjë mirënjohjeje dhe vlerësimi për kontributin e shquar në zhvillimin e Informatikës në Shqipëri. Ky çmim që u paraqit nga Kryetari i Bordit Dritan Mezini dhe Anëtari i Bordit Romeo Sherko u tërhoq nga fëmijët e profesorit në praninë e rektorit Dhori Kule, dekanit Mynyr Koni, disa pedagogëve të departamentit të Informatikës në Fakultetin e Shkencave Natyrore ku ai shërbeu si pedagog për shumë vite dhe kolegëve të tjerë nga universitete të tjera.