19.09.2012. Kjo tryezë e rrumbullakët organizohet:

-në kuadër të përgatitjeve për CeBIT 2013 në Hannover (AIDA ofron potencialisht mbështetje financiare për pjesëmarrjen e kompanive shqiptare në këtë panair)
-për të mundësuar njohje direkte reciproke anëtar i AITA – AIDA.