19 helpful resources.09.2012. Tryeza zhvillohet në bashkëpunim me Agjencinë e Prokurimeve Publike. Presim konfirmime edhe nga AKSHI dhe Avokati i Prokurimeve për pjesëmarrje në aktivitet.Watch Consumed (2015) Full Movie Online Streaming Online and Download

Tryeza e rrumbullakët kryhet:

-në kuadër të angazhimit të AITA për të shtruar e lehtësuar zgjidhje për problematikat e bizneseve anëtare si dhe
-në kuadër të fazës së paraqitjes së komenteve nga grupet e interesit lidhur me projektligjin e ri për prokurimet publike në Shqipëri.