19.09.2012. Shoqata homologe STIKK në Kosovë organizon në datat 27 dhe 28 Shtator KosICT Regional Conference. KosICT është një konferencë rajonale e organizuar nga STIKK dhe çdo vit synon tëmbulojë tema me interes në fushën e ICT duke sjelle bashkë folës të huaj, rajonalëe lokale. Këtë vit KosICT do të jetë njëkohësisht mikprites i South East European ICT Forum Board Meeting. Për të lexuar të rejat më të fundit lidhur me përgatitjet për aktivitetin, vizitoni:http://www.kosict.com/. 27 Shtator: kushtuar konferencës 28 Shtator: kushtuar B2B meetings mes kompanive pjesëmarrese   Për regjistrimin dhe informacione të tjera të natyrës logjistike, kontaktoni direkt Bardh Kadiu, Menaxher i Projekteve, STIKK në adresën [email protected].