Events

Loading Events

1 Nëntor 2012: Open House Day në ProTIK

1 Nëntor 2012: Open House Day në ProTIK (organizuar nga ProTIK me mbështetje nga AITA).

Njohje me qendrën, mundesitë që do të ofrojë ajo për subjektet anëtare të AITA dhe stafin e kompanive.