AITA will be in Hall 6, Stand F56, CeBIT 2013!

AITA will be in Hall 6, Stand F56, CeBIT 2013!

AITA në mbështetje të ndërkombëtarizimit të kompanive TIK që operojnë në Shqipëri, do të marrë pjesë nga data 5 deri në 9 Mars 2013 në ‘CeBIT 2013’, Hannover, Gjermani.
Së bashku me AITA, në Hall 6, Stand F56, CeBIT Pro ‘Solutions for Business Operations’, do të jenë edhe kompani anëtare te saj me synim eksportin dhe importin e risive teknologjike.