Projects

IT Mark

February 25, 2014

  During 2011, AITA was seriously committed on promoting regional and international standards for a better management of companies in the information technology sector, particularly
Read More

e-Skills Manifesto, 2012

December 25, 2013

26.10.2012. e-Skills Manifesto si një rezultat i fushatës së dytë të e-Skills Week, prezanton një tërësi këndvështrimesh mbi mënyrën sesi duhet të adresohet çështja e
Read More

Vizitë Studimore në Kolegjin

December 25, 2013

22.10.2012. AITA morri pjesë në një vizitë studimore në Norvegji, pranë Kolegjit Universitar Gjovik (http://english.hig.no/). Vizita e partnerëve në projekt kishte për qëllim çuarjen përpara të
Read More

Page: 1 2 3
Page 2 of 3